Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Czerwone i Czarne to wydawnictwo książek dobrych i pięknych. Założyli je byli szefowie „Dziennika” Robert Krasowski i Marta Stremecka. Pozycje wydawane przez Czerwone
i Czarne to literatura faktu skupiona na polskim życiu publicznym. Czerwone i Czarne tworzy nową jakość w projektowaniu książek. W księgarni łatwo je znajdziecie. Szukajcie czerwono-czarnych okładek.

Historia
Wydawnictwo powstało w 2009 roku na fali kryzysu na rynku prasy, który zmusił redakcje do rezygnacji z poważnej oferty publicystycznej i eseistycznej. Debata publiczna, jaka przez wiele dekad toczyła się w mediach, znowu musi sobie szukać nowego miejsca. Zdaniem założycieli wydawnictwa naturalny jest powrót do korzeni – do książek. Do czasów XVIII wieku, gdy dyskurs publiczny toczył się w rytmie kolejnych tomów Woltera, Diderota czy Rousseau. A sławny „Czym jest stan trzeci” Sieyès‘a stał się przyczyną wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Profil
Wydawnictwo Czerwone i Czarne interesuje się polskim życiem publicznym – polityką, najnowszą historią, a także światem masowej kultury. Wydaje eseje polityczne, biografie współczesnych polityków, wywiady rzeki, opisuje też główne postaci kultury, wysokiej
i masowej, publikuje z nimi wywiady.

Nazwa wydawnictwa
Jest hołdem złożonym najlepszej w dziejach powieści. A także deklaracją zarówno społeczno-politycznych pasji wydawnictwa, jak też jego otwartości na wszystkie strony debaty.
Praca zbiorowa
"Mistrz. Absolutnie"
Zbigniew Lew-Starowicz
"Sztuka życia"