Social media: FB / YT

Archive

Książki autora

Jadwiga Staniszkis

Socjolog i politolog, badaczka procesów transformacji po upadku komunizmu w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, w całym świecie ceniona jako jedna z najwybitniejszych przedstawicielek nauk humanistycznych z krajów dawnego bloku socjalistycznego. Opublikowała fundamentalne dla polskiej socjologii prace, m.in.: „Ontologię socjalizmu”, „Postkomunizm”. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Wyświetlanie jednego wyniku